REGLER FÖR SKUMMESLÖVSBADET

  •  Allt badande i anläggningen sker på eget ansvar. 
Badvärdar finns både inne och ute och dessa är utbildade i Hjärt-Lungräddning och Liv-räddning. Håll ögonen på varandra!
  • Glasflaskor är inte tillåtna inom området eftersom området är belagt med plattor och glaskras ger farliga skärvor.
  • Baddräkt respektive badbyxor skall användas inom området. Vi har täta babybadbyxor för försäljning så att vi skyddar anläggningen från avföring och stängning.
  • Respektera vad badvärdarna har att säga.
  • Området betraktas av myndigheterna som idrottshall och därför råder rökförbud.
  • Egen grillning under dagtid är ej tillåten.

Brott mot reglerna kan medföra att ni måste lämna området och avgiften är då förverkad.