Skummeslövsbadets historia

Entrén från förr

Entrén efter renoveringen 2009

                                                               SKUMMESLÖVSBADET – en oas i sanddynerna

Skummeslövs havsvattenpool som det egentligen heter invigdes redan 1961, för att barnen skulle lära sig simma i lite lugnare förhållanden än havet, där man före bassängens tillkomst höll till. Den byggdes av dåvarande Karups kommun som omfattade Östra Karup, Hemmeslöv och Skottorp. Anläggningen ligger i sanddynerna längst söderut i Skummeslövsstrand alldeles norr om reningsverket.SKUMMESLÖVSBADET – en oas i sanddynerna
Skummeslövs havsvattenpool som det egentligen heter invigdes redan 1961, för att barnen skulle lära sig simma i lite lugnare förhållanden än havet, där man före bassängens tillkomst höll till. Den byggdes av dåvarande Karups kommun som omfattade Östra Karup, Hemmeslöv och Skottorp. Anläggningen ligger i sanddynerna längst söderut i Skummeslövsstrand alldeles norr om reningsverket.
Efter ett antal år kompletterades badet med bl.a. uppvärmning av bassängvattnet. I slutet på 90-talet ville Laholms kommun avveckla badet eftersom driftskostnaden var för hög. Skummelövsstrands badortsförening beslöt då att försöka rädda badet till fromma för ortens befolkning och sommargäster.
Badortsföreningen tog kontakt med Simsällskapet Stimmet för att få föreningen att svara för driften med ett årligt bidrag från badortsföreningen. Så blev det också, så fr.o.m. 1997 har Stimmet svarat för driften av badet.
Åren gick och beträffande underhållet av badanläggningen fanns mer att önska. Eftersatt underhåll med stort renoveringsbehov samt höga driftskostnader fick återigen kommunen på tankar att lägga ner anläggningen. Då uppstod tanken att bilda en ekonomisk förening som skulle ta över anläggningen, renovera densamma och driva den vidare.
År 2008 ”föddes” på så sätt Skummeslövsbadet Ekonomisk Förening, som för en symbolisk peng övertog badet från Laholms kommun. Under våren 2009 genomfördes ett kraftigt upprustningsarbete och badet var brukbart, men inte helt färdigt. Efter mer arbetsinsatser våren 2010 och 2011 har anläggningen blivit riktigt trevlig. Totalt antal nerlagda ideella och obetalda timmar uppgår till ca 5000. År 2013 installerade SEF en värmepump för uppvärmning av bassängvattnet så badvattentemperaturen kunde hålla 24 grader och att elräkningarna inte blev så höga. Är det dåligt väder går det tyvärr inte att hålla 24 grader.
SEF, Skummeslövsbadet Ekonomisk Förening har ombildats till en ideell förening, SUIF – Skummeslövsbadets Utveckling - Ideell Förening som är nuvarande ägare till badet.
Simklubben Stimmet hyr badet av SUIF och håller öppet under sommarlovsveckorna, med hjälp av sommarjobbande och för ändamålet utbildade simmarungdomar från Stimmet.
På Skummeslövsbadet bedrivs simskola för barn från 5 år.
Att hyra hela anläggningen en kväll för privata tillställningar har blivit allt mer vanligt.
Måndagskvällarna tänder Stimmetföräldrar upp grillarna så att allmänheten kan komma och ha gemensam grillkväll.
 
Namnförvirring?
Badortsföreningen -  SUIF - Stimmet
Badortsföreningen är en ideell förening som verkar för en positiv utveckling av Skummeslövsstrand och arrangerar aktiviteter som skapar trivsel för såväl sommargäster som helårsboende.
SUIF, ägare till badet, är en ideell förening som bildades under hösten 2017 och har under 2019 övertagit badet fullt ut från SEF som var en ekonomisk förening. Att SUIF är en ideell förening gör det lättare att söka sponsorer och bidrag, vilket är nödvändigt för att kunna driva och utveckla badet.
Stimmet är en simklubb i Laholm som arrenderar och driver badet med simskola och andra aktiviteter under sommartid.