sväng till  höger innan reningsverket.
det går inte längre att köra bil på stranden

Nya infarten

                                        HITTA HIT
Från inre kustvägen sväng ner på Allarpsvägen vid Swedbank / Strandängshälsan. Följ vägen till Strandbivägen. sväng högrer innan reningsverket. 
.

Kontakta Skummeslövsbadet

Under badets öppethållande:      Telefon      0430-20035


Mailadress till badet:      kontakt@skummeslovsbadet.se

Mailadress till SK Stimmet:      stimmet@stimmet.nu