Hyra Skummeslövsbadet

för kalas eller annat

Ni kan hyra Skummeslövsbadet tisdag - söndagar från kl 19.00.
Kostnad per hyrestillfälle är 600 kr varav 300 kr skall betalas i samband med bokningen. Vid bokningen skall kontrakt skrivas och kopian med bl.a regler behålles av hyresgästen.

Minst en ansvarig vuxen person skall finnas närvarande hela tiden badet hyrs.

Bokning sker på badet och vid bokning betalar ni bokningsavgiften. 
Om ni vill göra er bokning före badet öppnar för säsongen kontakta stimmet@stimmet.nu
I hyran ingår lån av omklädningsrum och toaletter. Vill ni utnyttja den portabla grillen beställer ni det vid bokningen. Vill ni ha tillgång till el så meddelas även detta

Numera finns ett draperi att dra för i fronten av skärmtaket för att kunna använda bokad kväll även om vädret inte är det allra bästa.

I taket längst bort finns en ledljusslinga och vill ni ha den tänd meddelar ni det vid bokningen

Draperiet hänger fastspänt vid stolpe som till höger och skall återställas så när ni lämnar badet.

Självklart svarar ni själva för städning av omklädningsrum och toaletter såväl som området ute.

Vid utebliven eller undermålig städnig faktureras hyresgäst med 300 kr.