Simklubben Stimmet

Laholm

Simklubben Stimmet från år 1977

Simklubben har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Folkhälsocentrum i Laholm.

 

SK Stimmet bedriver en omfattande simskoleverksamhet inom ramen för ”En svensk simlinje” vår- hösttermin på Folkhälsocentrum samt sommartid i Skummeslöv.
Efter simskolan med de olika nivåerna finns tävlingsinriktad träning indelad i olika nivåer.


Övrig och mer fullständig information om Simklubben Stimmet finner ni på hemsidan www.stimmet.nu.

Adressen är:                                         E-postadress: stimmet@stimmet.nu
SK Stimmet                                                         Hemsida: www.stimmet.nu
Box 10
312 21 LAHOLM