Barnsimskola från 5 år

veckorna 26-31
måndagar - fredagar 08.30-10.50

Fisken/Hajen kl 8.30
Pingvinen kl 9.05
Sköldpaddan kl 9.45
Baddaren kl.10.20                                                                      
För info om vad de olika grupperna innebär klicka följande länk: Gruppförklaring simskola
Obs begränsat antal platser.
Barn folkbokförda i Laholms kommun betalar 600 kr för en eller två veckor.
Övriga betalar 600 kr per vecka

Ansvarig för sommarens simskolor på Skummeslövsbadet är Susanne Peter. Till hjälp har hon utbildade ungdomar som under sommaren arbetar på badet.

Anmälan:

  • Anmälan om deltagande i simskolan görs snarast, helst innan den 15 juni 
  • Efteranmälning tas emot i mån av plats
  • Anmäl till e-post  simskola@stimmet.nu
    Skriv i anmälan barnets för- och efternamn, personnummer, anhörigs namn, hemadress, telefonnummer samt vilken grupp och vecka barnet önskar simskola.


Anmälan genom Skummeslövsbadets
e-postadress går inte fram till rätt person.

Betalningsvillkor

För att få en garanterad plats i simskolan ska avgiften vara betald senast 10 dagar före kursstarten.
Avbokningarna som sker senare är 10 dagar före kursstarten återbetalas inte.
Kursplatser som tilldelats senare än 10 dagar före kursstarten ska betalas omgående.
Inbetalning till Bankgiro- nummer: 5915-7131
I meddelande ska det stå tydligt vem avgiften gäller: Namn, Efternamn, Grupp, Vecka (t. ex. Sven Svensson - baddaren v.26)

SK Stimmets simskola sponsras av

SK Stimmets simskolor organiseras enligt

Certifierade av Svenska Simförbundet